หน้าหลัก   |   100 บทเรียน   |   1000 วลีที่ใช้บ่อย   |   1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย   |   ติดต่อเรา
  ภาษาอื่น:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

   
บทเรียน 14 - แนะนำเพื่อน.
แต่ละบทเรียนมาจากบทสนทนาในชีวิตประจำวัน . เพื่อฟังการออกเสียงประโยค,คลิกที่ไอคอนเสียงในคอลัมน์ ออดิโอ . เพื่อฟังการออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำ, วางเคอร์เซอร์บนคำศัพท์นั้นๆ. ดูความหมายของแต่ละคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คลิกบนคำศัพท์.
บทสนทนา

ระดับความเร็วปกติ :
 

ระดับความเร็วช้า:

ประโยคสนทนา

ชื่อ:
ไทย/ภาษาอังกฤษ (ซ่อน)
ออดิโอ (ช้า)
ออดิโอ (ปกติ)
ไมเคิล
Michael :
โรเบิร์ต, นี่เพื่อนของฉัน, คุณนาย สมิท.
Robert, this is my friend, Mrs. Smith.
โรเบิร์ต
Robert :
สวัสดี, ยินดีที่ดีรู้จักครับ.
Hi, Nice to meet you.
คุณนาย สมิท
Mrs. Smith :
ยินดีที่ดีรู้จักเช่นกันค่ะ.
Nice to meet you too.
โรเบิร์ต
Robert :
คุณนาย สมิท, คุณ ทำงานอะไร?
Mrs. Smith, what do you do for work?
คุณนาย สมิท
Mrs. Smith :
ฉันเป็นหมอ.
I'm a doctor.
โรเบิร์ต
Robert :
โอ. คุณทำ งานที่ไหน?
Oh. Where do you work?
คุณนาย สมิท
Mrs. Smith :
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ใน นิวยอร์ค ซิตี้. แล้วคุณทำงาน อะไร?
New York University hospital in New York City. What do you do?
โรเบิร์ต
Robert :
ฉันเป็นครู.
I'm a teacher.
คุณนาย สมิท
Mrs. Smith :
คุณ สอนอะไร?
What do you teach?
โรเบิร์ต
Robert :
ฉันสอน ภาษาอังกฤษ.
I teach English.
คุณนาย สมิท
Mrs. Smith :
ที่ไหน?
Where?
โรเบิร์ต
Robert :
ที่โรงเรียนมัธยมในนิวเจอร์ซี่.
At a high school in New Jersey.
คุณนาย สมิท
Mrs. Smith :
ดีนี่. คุณอายุเท่าไหร่?
That's nice. How old are you?
โรเบิร์ต
Robert :
ผมอายุ 32 ปีครับ.
I'm 32.

  หน้าหลัก    100 บทเรียน    1000 วลีที่ใช้บ่อย    1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย    ติดต่อเรา  

Copyright, 2017, EnglishSpeak.com LLC. All rights reserved.