หน้าหลัก   |   100 บทเรียน   |   1000 วลีที่ใช้บ่อย   |   1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย   |   ติดต่อเรา
  ภาษาอื่น:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

   
บทเรียน 11 - ตอนนี้ หรือทีหลัง?
แต่ละบทเรียนมาจากบทสนทนาในชีวิตประจำวัน . เพื่อฟังการออกเสียงประโยค,คลิกที่ไอคอนเสียงในคอลัมน์ ออดิโอ . เพื่อฟังการออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำ, วางเคอร์เซอร์บนคำศัพท์นั้นๆ. ดูความหมายของแต่ละคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คลิกบนคำศัพท์.
บทสนทนา

ระดับความเร็วปกติ :
 

ระดับความเร็วช้า:

ประโยคสนทนา

ชื่อ:
ไทย/ภาษาอังกฤษ (ซ่อน)
ออดิโอ (ช้า)
ออดิโอ (ปกติ)
อีลิซาเบธ
Elizabeth :
คริส, คุณกำลังไปไหน ?
Chris, where are you going?
คริส
Chris :
ผมจะไปร้านค้า. ผมต้องการไปซื้อของ.
I'm going to the store. I need to buy something.
อีลิซาเบธ
Elizabeth :
จริงหรือ? ฉันต้องการไปร้านค้าเหมือนกัน.
Really? I need to go to the store too.
คริส
Chris :
คุณ อยากไปด้วยกันกับผมไหม?
Would you like to come with me?
อีลิซาเบธ
Elizabeth :
ได้, ไปด้วยกันเถอะ.
Yeah, let's go together.
คริส
Chris :
คุณ อยากจะไป ตอนนี้ เลยหรือเอาไว้ทีหลัง?
Would you like to go now or later?
อีลิซาเบธ
Elizabeth :
ตอนนี้.
Now.
คริส
Chris :
อะไรน่ะ?
What?
อีลิซาเบธ
Elizabeth :
ตอนนี้ น่าจะดีกว่าน่ะ.
Now would be better.
คริส
Chris :
ตกลง งั้นไปกันเลย.
OK, let's go.
อีลิซาเบธ
Elizabeth :
เดินไปดีไหม?
Should we walk?
คริส
Chris :
ไม่ ดีกว่า มันไกลทีเดียว ขับรถไปเถอะ.
No, it's too far. Let's drive.