Trang Nhà   |   100 Bài Học   |   1000 Cụm Từ Thông Dụng Nhất   |   1500 Từ Thông Dụng Nhất   |   Hỗ Trợ
  Chọn ngôn ngữ:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

1000 Cụm Từ Tiếng Anh Thông Dụng Nhất

Để nghe phát âm một từ, nhấn vào biểu tượng âm thanh hoặc đặt con trỏ trên từ đó.
Để xem nghĩa một từ tiếng Anh, nhấn chuột vào từ đó.

 

Sắp xếp theo loại:

Sắp xếp theo mẫu tự:
   A, B, C, D, E
   F, G, H, I, J
   K, L, M, N, O
   P, Q, R, S, T
   U, V, W, X, Y, Z  

Tiếng Việt/Tiếng Anh ( Ẩn )
Phát âm
(Chậm)
Phát âm
(Bình thường)
Thử vận may.
Take a chance.
Mang nó ra ngoài.
Take it outside.
Đưa tôi ra phố.
Take me downtown.
Đưa tôi tới khách sạn Marriott.
Take me to the Marriott Hotel.
Dùng thuốc này.
Take this medicine.
Nói với anh ta là tôi cần nói chuyện với anh ta.
Tell him that I need to talk to him.
Nói với tôi.
Tell me.
Cám ơn cô.
Thank you miss.
Cám ơn ông.
Thank you sir.
Cám ơn rất nhiều.
Thank you very much.
Cám ơn.
Thank you.
Cám ơn về mọi việc.
Thanks for everything.
Cám ơn về sự giúp đỡ của bạn.
Thanks for your help.
Cám ơn.
Thanks.
Chiếc xe đó giống xe của tôi.
That car is similar to my car.
Chiếc xe ở đằng kia là xe của tôi.
That car over there is mine.
Cái đó trông tuyệt.
That looks great.
Cái đó trông cũ.
That looks old.
Chữ đó có nghĩa bạn bè.
That means friend.
Nhà hàng đó không đắt.
That restaurant is not expensive.
Cái đó ngửi hôi.
That smells bad.
Lối đó.
That way.
Đó là một trường học tốt.
That's a good school.
Được thôi.
That's alright.
Như vậy đủ rồi.
That's enough.
Như vậy là công bằng.
That's fair.
Như vậy tốt rồi.
That's fine.
Đó là quyển sách của cô ta.
That's her book.
Như vậy đó.
That's it.
Như vậy không đủ.
That's not enough.
Như vậy không công bằng.
That's not fair.
Như vậy không đúng.
That's not right.
Đúng rồi.
That's right.
Như vậy quá tệ.
That's too bad.
Như vậy đắt quá.
That's too expensive.
Như vậy quá trễ.
That's too late.
Như vậy nhiều quá.
That's too many.
Như vậy nhiều quá.
That's too much.
Sai rồi.
That's wrong.
Tai nạn xảy ra tại giao lộ.
The accident happened at the intersection.
Cái lớn hay cái nhỏ?
The big one or the small one?
Quyển sách ở sau cái bàn.
The book is behind the table.
Quyển sách ở trước cái bàn.
The book is in front of the table.
Quyển sách ở gần cái bàn.
The book is near the table.
Quyển sách ở cạnh cái bàn.
The book is next to the table.
Quyển sách ở trên cái bàn.
The book is on the table.
Quyển sách ở trên mặt bàn.
The book is on top of the table.
Quyển sách ở dưới cái bàn.
The book is under the table.
Những quyển sách đắt tiền.
The books are expensive.
Xe đã sửa xong.
The car is fixed.
Những chiếc xe là xe Mỹ.
The cars are American.
Thức ăn ngon.
The food was delicious.
Máy bay cất cánh lúc 5:30 chiều.
The plane departs at 5:30P.
Đường trơn.
The roads are slippery.
Ti vi bị hỏng.
The TV is broken.
Cả ngày.
The whole day.
Ở đây có nhiều người.
There are many people here.
Có vài trái táo trong tủ lạnh.
There are some apples in the refrigerator.
Có vài quyển sách trên bàn.
There are some books on the table.
Đã có một tai nạn xe hơi.
There has been a car accident.
Có một quyển sách dưới bàn.
There's a book under the table.
Có một nhà hàng gần đây.
There's a restaurant near here.
Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm.
There's a restaurant over there, but I don't think it's very good.
Có nhiều thời gian.
There's plenty of time.
Những quyển sách này của chúng tôi.
These books are ours.
Họ tới ngày hôm qua.
They arrived yesterday.
Họ tính 26 đô một ngày.
They charge 26 dollars per day.
Họ chưa gặp cô ta.
They haven't met her yet.
Họ sẽ trở lại ngay.
They'll be right back.
Họ dự tính đến vào năm tới.
They're planning to come next year.
Chúng giống nhau.
They're the same.
Họ rất bận.
They're very busy.
Họ đang chờ chúng ta.
They're waiting for us.
Cái này không hoạt động.
This doesn't work.
Căn nhà này rất lớn.
This house is very big.
Đây là bà Smith.
This is Mrs. Smith.
Đây là mẹ tôi.
This is my mother.
Đây là lần đầu tiên tôi ở đây.
This is the first time I've been here.
Cái này rất khó.
This is very difficult.
Điều này rất quan trọng.
This is very important.
Căn phòng rất bừa bộn.
This room is a mess.
Những người đó đang nói tiếng Anh.
Those men are speaking English.
Mặc thử nó.
Try it on.
Thử nó.
Try it.
Gắng nói cái đó.
Try to say it.
Quay lại.
Turn around.
Rẽ trái.
Turn left.
Rẽ phải.
Turn right.
  Trang Nhà    100 Bài Học    1000 Cụm Từ Thông Dụng Nhất    1500 Từ Thông Dụng Nhất    Hỗ Trợ  

Copyright, 2017, EnglishSpeak.com LLC. All rights reserved.
Bản quyền, 2017, EnglishSpeak.com LLC. Tác giả giữ bản quyền.