Trang Nhà   |   100 Bài Học   |   1000 Cụm Từ Thông Dụng Nhất   |   1500 Từ Thông Dụng Nhất   |   Hỗ Trợ
  Chọn ngôn ngữ:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

1000 Cụm Từ Tiếng Anh Thông Dụng Nhất

Để nghe phát âm một từ, nhấn vào biểu tượng âm thanh hoặc đặt con trỏ trên từ đó.
Để xem nghĩa một từ tiếng Anh, nhấn chuột vào từ đó.

 

Sắp xếp theo loại:

Sắp xếp theo mẫu tự:
   A, B, C, D, E
   F, G, H, I, J
   K, L, M, N, O
   P, Q, R, S, T
   U, V, W, X, Y, Z  

Tiếng Việt/Tiếng Anh ( Ẩn )
Phát âm
(Chậm)
Phát âm
(Bình thường)
Gặp bạn sau.
See you later.
Gặp bạn ngày mai.
See you tomorrow.
Gặp bạn tối nay.
See you tonight.
Cô ta muốn biết khi nào bạn tới.
She wants to know when you're coming.
Cô ta là chuyên gia.
She's an expert.
Cô ta sẽ đi với tôi ngày mai.
She's going with me tomorrow.
Cô ta lớn tuổi hơn tôi.
She's older than me.
Cô ta đẹp.
She's pretty.
Tôi nên đợi không?
Should I wait?
Vài quyển sách.
Some books.
Có người làm điều đó cho tôi.
Someone does that for me.
Có người đang tới.
Someone is coming.
Thỉnh thoảng tôi đi ngủ lúc 11 giờ tối, thỉnh thoảng 11:30.
Sometimes I go to sleep at 11PM, sometimes at 11:30PM.
Xin lỗi làm phiền bạn.
Sorry to bother you.
Xin lỗi, tôi nghe không rõ.
Sorry, I didn't hear clearly.
Xin lỗi, tôi không có bút chì.
Sorry, I don't have a pencil.
Xin lỗi, tôi nghĩ tôi gọi nhầm số.
Sorry, I think I have the wrong number.
Xin lỗi, chúng tôi không nhận thẻ tín dụng.
Sorry, we don't accept credit cards.
Xin lỗi, chúng tôi không còn phòng trống.
Sorry, we don't have any vacancies.
Xin lỗi, chúng tôi không có cái nào.
Sorry, we don't have any.
Xin lỗi, chúng tôi chỉ nhận tiền mặt.
Sorry, we only accept Cash.
Nổ máy xe.
Start the car.
Dừng lại!
Stop!
  Trang Nhà    100 Bài Học    1000 Cụm Từ Thông Dụng Nhất    1500 Từ Thông Dụng Nhất    Hỗ Trợ  

Copyright, 2017, EnglishSpeak.com LLC. All rights reserved.
Bản quyền, 2017, EnglishSpeak.com LLC. Tác giả giữ bản quyền.