Inn Pi   |   100 Zirnak   |   1000 Hman tam bikmi tongtluan   |   1500 Hman tam bimi tongfang   |   Pehtlaihnak
  Tong:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

   
Zirnak 5 - Ka ril a rawng.

Zirnak zaten nitin biak sawn awknak ih hman mi an si. Tongluan awsuah ngai na duh le cakawm sungih tongtluan kha thawfung thawn hmet aw. Tongfang aw-suah ngai na duh le a tongfang parah na thawhfung hmet aw. Mirang tongfang ih san thei na duh mi a tongfang parah hmet aw.

Biak sawn awknak

Tongdan kel ten:
 

Muang te tongmi:

Biak sawn awknak tongtluan

Hmin:
Chin/Mirang (Thup)
Aw-suah (Muang)
Aw-suah (tongkel)
Thomas Hi Sarah, na dam maw?
Hi Sarah, how are you?
Sarah Dam e, ziang na bang?
Fine, how are you doing?
Thomas Ka tha.
OK.
Sarah Ziangtuah na duh?
What do you want to do?
Thomas Ka rilrawng. Pakhatkhat ei ka duh.
I'm hungry. I'd like to eat something.
Sarah Khuitawk feh na duh?
Where do you want to go?
Thomas Italian rawldawr ah ka feh duh.
I'd like to go to an Italian restaurant.
Sarah Ziangvek Italian rawl na duh?
What kind of Italian food do you like?
Thomas Speketi ka duh. Na duh ve maw?
I like spaghetti. Do you like spaghetti?
Sarah Duh lo, asinan pizza ka duh.
No, I don't, but I like pizza.

 Inn Pi    100 Zirnak    1000 Hman tam bikmi tongtluan     1500 Hman tam bimi tongfang    Pehtlaihnak     

Copyright, 2017, EnglishSpeak.com LLC. All rights reserved.